የመንግስት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር አመራር ና ሰራተኞች ጉብኝት

Body: 

የመንግስት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር አመራርና ሰራተኞች የኢትዮጵያየባህርትራንስፖርትናሎጅስቲክስአገልግሎትድርጅትበሞጆደረቅወደብቅርንጫፍጽ/ቤትጉብኝት አደረጉ

File: